Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

 " A stranger came
 from deep in the woods—
cursed by men, 
a lord among wolves. " 
Jenna Barton Illustration.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου